EPF: Request Additional Contribution

If Employee wants to contribure say additional 2%, the calculation of the 2% is as below example.

calculation on additional 2% must be base on original wage

Sekiranya majikan dan pekerja ingin membayar caruman sebanyak 2% melebihi kadar yang ditetapkan, pengiraan adalah seperti berikut: Jumlah Upah Bahagian Caruman Jumlah caruman yang perlu dibayar
Pekerja Majikan
Caruman wajib (mengikut kadar yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga, Akta KWSP 1991) RM1,000.00 RM110.00

(11%)

RM120.00

(12%)

RM230.00
Pilihan mencarum melebihi kadar berkanun (pengiraan : kadar yang ditetapkan dalam Jadual Ketiga dan pengiraan sendiri tidak dibenarkan) RM1,000.00 RM110.00

(11%)+RM20.00

(2% daripada RM1,000.00) = RM 130.00

(13%)

RM120.00

(12%)+RM20.00

(2% daripada RM1,000.00) = RM 140.00

(14%)

RM270.00